องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]176
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]182
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]139
124 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]138
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความพร้อมรับผิด [ 19 ต.ค. 2563 ]150
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัต้ราชการแทน ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]129
127 จดหมายข่าว ฉบับเดือน มิถุนายน 2563-กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]156
128 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]152
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]126
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]135
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]136
132 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]153
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ [ 14 ก.ย. 2563 ]136
134 คู่มือปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 8 ก.ย. 2563 ]192
135 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]175
136 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 31 ส.ค. 2563 ]158
137 แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 17 ส.ค. 2563 ]137
138 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_ช่องปากสุขี [ 17 ส.ค. 2563 ]146
139 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_เดินดีไม่มีล้ม [ 17 ส.ค. 2563 ]140
140 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_ปรับบ้านอยู่สบาย [ 17 ส.ค. 2563 ]146
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21