องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 วารสาร เดือนมิถุนายน-กันยายน2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]86
122 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]100
123 รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]94
124 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]96
125 สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]96
126 ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]100
127 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]99
128 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้กับรองนายก อบต. [ 20 ก.ย. 2562 ]156
129 ขอประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]95
130 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]100
131 โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]98
132 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]98
133 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]97
134 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]100
135 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]102
136 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 10 ก.ค. 2562 ]93
137 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]134
138 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]102
139 รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Mobile Applicatication [ 10 มิ.ย. 2562 ]98
140 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]101
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18