องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102( 9) พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]181
162 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]126
163 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]95
164 รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]94
165 ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]94
166 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง และประกวดแข่งขันการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" [ 6 พ.ย. 2561 ]86
167 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2561 ประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]83
168 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง และประกวดแข่งขันการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]88
169 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]132
170 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]93
171 ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]104
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]97
173 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]108
174 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]99
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]137
176 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]92
177 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]129
178 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]99
179 ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 8 ต.ค. 2561 ]137
180 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 รูปแบบ [ 8 ต.ค. 2561 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18