องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]133
162 รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Mobile Applicatication [ 10 มิ.ย. 2562 ]120
163 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]114
164 คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง [ 10 มิ.ย. 2562 ]121
165 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]149
166 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]168
167 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]110
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ค. 2562 ]116
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]125
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]123
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]107
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]151
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]100
174 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 11 ก.พ. 2562 ]113
175 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของอบต.ปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.พ. 2562 ]157
176 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]105
177 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2562 ]121
178 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]104
179 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]99
180 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19