องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 22) [ 28 มี.ค. 2559 ]14
222 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2559 ]14
223 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่1 [ 25 มี.ค. 2559 ]14
224 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]14
225 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2559 ]15
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล หมู่่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มี.ค. 2559 ]14
227 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (หมู่่ที่ 4 , หมู่ที่ 5) [ 25 มี.ค. 2559 ]14
228 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2559 ]14
229 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]14
230 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10) [ 25 มี.ค. 2559 ]15
231 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2559 ]15
232 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
233 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
234 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 18 (จำนวน ๒ โครงการ) [ 18 มี.ค. 2559 ]14
235 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
236 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4) [ 18 มี.ค. 2559 ]15
237 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 3 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
238 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 17 [ 18 มี.ค. 2559 ]15
239 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
240 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 18 มี.ค. 2559 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16