องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ตัวอย่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]101
222 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]89
223 คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]120
224 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]88
225 คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]86
226 เรื่องซักซ้อมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล [ 8 ก.ค. 2559 ]84
227 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]97
228 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 ต้น [ 30 มิ.ย. 2559 ]287
229 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete(บริเวณเส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองอีเหลอ) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]139
230 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]208
231 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]109
232 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มวัดถ้ำเขาสามตา) บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]123
233 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ค. 2559 ]103
234 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านผช.บุญจันทร์) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]143
235 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านนายยน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 22 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]154
236 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 20 [ 29 มี.ค. 2559 ]85
237 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเคฟซีล หมู่ที่ 21 [ 29 มี.ค. 2559 ]85
238 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 29 มี.ค. 2559 ]88
239 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]91
240 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]93
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18