องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]102
242 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 [ 29 มี.ค. 2559 ]103
243 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 13 [ 29 มี.ค. 2559 ]99
244 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 16 [ 29 มี.ค. 2559 ]93
245 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 [ 28 มี.ค. 2559 ]95
246 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 17 [ 28 มี.ค. 2559 ]103
247 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 15 [ 28 มี.ค. 2559 ]105
248 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 11 [ 28 มี.ค. 2559 ]93
249 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 12 [ 28 มี.ค. 2559 ]95
250 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 10 [ 28 มี.ค. 2559 ]95
251 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 22 [ 28 มี.ค. 2559 ]105
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่่ที่ 14 [ 28 มี.ค. 2559 ]103
253 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2559 ]106
254 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 22) [ 28 มี.ค. 2559 ]105
255 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2559 ]98
256 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่1 [ 25 มี.ค. 2559 ]95
257 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]97
258 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2559 ]96
259 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล หมู่่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มี.ค. 2559 ]100
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (หมู่่ที่ 4 , หมู่ที่ 5) [ 25 มี.ค. 2559 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18