องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบ้านป้าปุ้ย) หมู่ที่ 5 [ 19 ม.ค. 2559 ]86
282 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6 [ 19 ม.ค. 2559 ]116
283 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายเสรี) หมู่ที่ 8 [ 19 ม.ค. 2559 ]108
284 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายปรีชา) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]99
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]101
286 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาสวอง) หมู่ที่ 21 [ 19 ม.ค. 2559 ]111
287 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขารวก-แยกย่าโม) หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2559 ]85
288 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 เข้าแท่งแล้ว [ 4 ม.ค. 2559 ]106
289 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ม.ค. 2559 ]101
290 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง [ 28 ธ.ค. 2558 ]120
291 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]113
292 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 ต.ค. 2558 ]89
293 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2558 ]82
294 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]83
295 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]86
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]102
297 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]100
298 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]112
299 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]100
300 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรรมเนียม ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18