องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัต้ราชการแทน [ 28 ต.ค. 2564 ]89
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]90
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสื่อสารภายในหน่วยงาน [ 11 ต.ค. 2564 ]90
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]110
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]90
26 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครรับ [ 7 ต.ค. 2564 ]96
27 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 ต.ค. 2564 ]82
28 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 ต.ค. 2564 ]92
29 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]89
30 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]91
31 ประชาสัมพันธ์ พระคติธรรม โอวาทผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]107
32 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 19 ก.ค. 2564 ]97
33 จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2564 เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]96
34 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]92
35 คู่มือวัคซีนสู้โควิด [ 11 พ.ค. 2564 ]89
36 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ปากช่อง ต.ค.63-มี.ค.64 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]87
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]86
38 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ.2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]95
39 คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 4 ก.พ. 2564 ]104
40 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2564 ]97
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18