องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]81
122 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]86
123 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]89
124 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 10 ก.ค. 2562 ]83
125 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]98
126 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]86
127 รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Mobile Applicatication [ 10 มิ.ย. 2562 ]84
128 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]86
129 คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง [ 10 มิ.ย. 2562 ]88
130 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]98
131 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]112
132 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]89
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ค. 2562 ]88
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]88
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]85
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]81
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]94
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]76
139 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 11 ก.พ. 2562 ]78
140 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของอบต.ปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.พ. 2562 ]105
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18