องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]14
142 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic [ 2 ส.ค. 2561 ]15
143 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]15
144 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]14
145 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2561 ]14
146 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2561 ]15
147 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่2/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]15
148 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2561 ]14
149 รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงาน(ITA 2560) [ 31 พ.ค. 2561 ]14
150 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]14
151 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2561 ]14
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ [ 18 พ.ค. 2561 ]14
153 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.ปากช่อง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปากช่อง [ 9 พ.ค. 2561 ]17
154 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2561 ]14
155 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 22 พ.ย. 2560 ]14
156 ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทยทั้งชาติ [ 22 พ.ย. 2560 ]14
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]15
158 ประชาสัมพันธ์>>>>ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ****ในระยะเวลาที่กำหนด**** [ 10 พ.ย. 2560 ]14
159 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]14
160 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16