องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]90
162 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]86
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]102
164 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]81
165 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]97
166 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]86
167 ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 8 ต.ค. 2561 ]103
168 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 รูปแบบ [ 8 ต.ค. 2561 ]90
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]108
170 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]94
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]94
172 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]83
173 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]85
174 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic [ 2 ส.ค. 2561 ]88
175 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]88
176 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]82
177 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2561 ]79
178 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2561 ]84
179 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่2/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]78
180 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2561 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18